Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Reiseinformasjon norge - Photo:MFA/Birkely
MFA/Birkely

Viktig informasjon til nordmenn som befinner seg i Tyrkia ang. COVID-19 og hjemreiser

For spørsmål om hjemreise og andre COVID-19 relaterte spørsmål henvises det til Utenriksdepartementets publikumstelefon +4723952395.