Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Informasjonsikon - Photo:MFA/Birkely
MFA/Birkely

Viktig informasjon til nordmenn bosatt i Tyrkia

I forbindelse med moderniseringen av Folkeregisteret er det blitt en endring ved søknad om personnummer til norske barn født i utlandet.

Er foreldrene ikke registrert gift i det norske Folkeregisteret så må dette gjøres før man søker om personnummer til barnet.

Man må selv sende papirene til Skatteetaten og få det registrert før man bestiller time hos ambassaden for å søke om personnummer.

Vennligst se Skatteetaten sine nettsider for mer informasjon.

https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/ekteskap/ekteskap/i-utlandet/