Den norske ambassaden i Ankara søker to praktikanter våren 2018

yildizkule.jpg
Den norske ambassaden i Ankara

Den norske ambassaden i Ankara søker to studentpraktikanter for våren 2018, med oppstart i januar. Søknadsfrist 09. oktober.

Er du interessert i å lære mer om utenrikstjenesten og være med når norsk utenrikspolitikk omsettes til praksis? Ambassaden i Ankara søker to studentpraktikanter for vårsemesteret, med søknadsfrist 9. oktober.

Som studentpraktikant i Ankara vil du få et verdifullt og variert innblikk i tyrkiske og regionale forhold. Tyrkia er et svært interessant land, både politisk, økonomisk og kulturelt. Etter militærkuppforsøket natt til 15. juli, har verdens øyne vært rettet mot Tyrkia. Plassert i en dynamisk region er det en rekke utviklinger praktikantene har mulighet til å følge med på. De viktigste arbeidsoppgavene vil være rapportering om politiske, økonomiske og kulturelle forhold i Tyrkia og om forholdet mellom Tyrkia og Norge. Praktikantene bidrar og med tilrettelegging for offisielle besøk, deltar på eksterne møter og konferanser, løser administrative oppgaver og har dessuten ansvaret for å oppdatere ambassadens nettside og sosiale medier. Det vektlegges at studentpraktikantene har en sterk interesse for Tyrkia og regionen, og for arbeidet ved en utenriksstasjon.

Om praktikantordningen

Målet med praktikantperioden er at praktikantene skal få en bred innsikt i ambassadens daglige virke og utenrikstjenesten generelt, dette gjøres gjennom veiledning og orientering fra ambassadens ansatte. Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten.

For mer informasjon om praktikantordningen, se hjemmesiden til Utenriksdepartementet.

Praktisk

Praktikantoppholdet varer i seks måneder med oppstart 4. januar 2018. Praktikantordningen er ulønnet, men man mottar et stipend som utgjør 9000 NOK per måned. Praktikanten må selv dekke sine reise- og boutgifter. Det har de siste årene vært vanlig praksis at nye praktikanter overtar leiligheten til de forrige praktikantene, da det kan være vanskelig å finne passende leiligheter i området.

Kvalifikasjonskrav

  • Faglig kompetanse innen politikk, samfunnsvitenskap, jus, økonomi, kommunikasjon eller tilsvarende fagfelt
  • Norsk statsborger
  • Registrert som student ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested i praksisperioden eller være helt nyutdannet (f.eks. avventer tilbakemelding på eksamen/avhandling)
  • Ikke vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere
  • Det er en forutsetning at medlemskap i Folketrygden kan dokumenteres

Søknad og CV sendes til emb.ankara@mfa.no merket med "Søknad på praktikantplass" innen 9. oktober. Spørsmål og henvendelser kan rettes til de nåværende praktikantene: Johan Ludvig Stang (johan.ludvig.stang@mfa.no) og Tiril Johnson Dølo (tiril.johnson.dolo@mfa.no)  eller til ministerråd Kristin Melsom (kristin.melsom@mfa.no).