Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Trraveler drawing - Photo:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Regjeringen forlenger samarbeidet med flyselskapene og reiseselskapene for å få nordmenn hjem

Jeg er glad for at samarbeidet Utenriksdepartementet og Samferdselsdepartementet har inngått med flyselskapene har sikret at mange nordmenn har kunnet komme trygt hjem til Norge.

Vi forlenger nå ordningen fram til 1. mai, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Les mer her.