Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Health check drawing - Photo:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Refusjon av helseutgifter for frivillige medlemmer i Folketrygden

På Helsenorge.no finner du skjema for refusjon av helseutgifter og nærmere informasjon om dine rettigheter som frivillig medlem i Folketrygden.

Helsenorge.no finner du skjema for refusjon av helseutgifter og nærmere informasjon om dine rettigheter som frivillig medlem i Folketrygden. Medlemmene må selv fremme sine krav om refusjon til Helfo. Helfo gjør oppmerksom på at stønad ved sykehusopphold i utlandet ofte ikke vil dekke de faktiske kostnadene du kan få, og anbefaler derfor at du tegner en privat forsikring når du skal oppholde deg i utlandet.

Det er strenge krav i personvernforordningen (GDPR) om utveksling av helseopplysninger. Ambassaden har ikke lenger anledning til å søke om refusjon på dine vegne, eller å garantere for eller forskuttere sykehusutgifter eller andre helseutgifter. Det understreker også viktigheten av å ha en god privat forsikring når du oppholder deg i utlandet.

I akutte, alvorlige situasjoner kan ambassaden kontaktes for konsulær bistand. Les nærmere om gjeldende rammer for bistand til nordmenn i utlandet på Regjeringen.no

Ved spørsmål om refusjon av helseutgifter i utlandet kan Helfo kontaktes.

For nærmere informasjon om frivillig medlemskap i folketrygden og rettigheter til stønad, se Lov om folketrygd og Helsenorge.