Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Airport traveller drawing - Photo:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Endringer knyttet til karantenehotell

Nå må alle som reiser på en unødvendig fritidsreise på karantenehotell og betale for det selv, selv om de har egen bolig hvor de frem til nå har kunnet gjennomføre karantenen.

Les mer her: Koronasituasjonen: Informasjon om karantenehotell - regjeringen.no.

Find more information and updates on Coronavirus in English here: Coronavirus in Norway: Travel advice - helsenorge.no