Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Den norske ambassaden i Ankara søker to praktikanter høsten 2020

Er du interessert i å lære mer om utenrikstjenesten og være med når norsk utenrikspolitikk omsettes til praksis? Ambassaden i Ankara søker to studentpraktikanter for høstsemesteret 2020, med søknadsfrist 25. mars.

Tyrkia er plassert i en dynamisk region, mellom Europa og Asia og som sørflanken til NATO. Landets geopolitiske situasjon bidrar til at Tyrkia er et komplekst og spennende knutepunkt i internasjonal politikk. Den innenrikspolitiske situasjonen i Tyrkia er fortsatt preget av kuppforsøket i 2016, en utfordrende økonomi og migrasjon. Utenrikspolitisk er Tyrkia en viktig aktør i regionen, og spiller også en betydelig rolle sikkerhetspolitisk.

 

Som studentpraktikant i Ankara vil du få et verdifullt og variert innblikk i tyrkiske og regionale forhold. De viktigste arbeidsoppgavene vil være rapportering om politiske, økonomiske og kulturelle forhold internt i Tyrkia, om forholdet mellom Tyrkia og Norge og om Tyrkias forhold til land i regionen. Praktikantene bidrar også med tilrettelegging av besøk, deltar på eksterne møter og konferanser, løser administrative oppgaver og har ansvaret for å oppdatere ambassadens nettside og sosiale medier. Det vektlegges at studentpraktikantene er opptatt av internasjonale spørsmål generelt samt Tyrkia og regionen spesielt. Du bør også ha interesse for arbeidet ved en utenriksstasjon.

 

Om praktikantordningen

Målet med praktikantperioden er at praktikantene skal få en bred innsikt i ambassadens daglige virke og utenrikstjenesten generelt. Dette gjøres gjennom veiledning og orientering fra ambassadens ansatte. Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten.

For mer informasjon om praktikantordningen, se hjemmesiden til Utenriksdepartementet.

 

Praktisk

Praktikantoppholdet er fra 1. juli til 22. desember 2020. Praktikantordningen er ulønnet, men man mottar et stipend som per dags dato utgjør 10 000 NOK per måned. Praktikanten må selv dekke sine reise- og boutgifter. Det har de siste årene vært vanlig praksis at nye praktikanter overtar leiligheten til de forrige praktikantene, da det kan være vanskelig å finne passende leiligheter i området.

 

Kvalifikasjonskrav

  • Faglig kompetanse innen politikk, samfunnsvitenskap, jus, økonomi, kommunikasjon eller tilsvarende fagfelt
  • Norsk statsborger
  • Registrert som student ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested i praksisperioden eller være helt nyutdannet (f.eks. avventer tilbakemelding på eksamen/avhandling)
  • Ikke vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere
  • Det er en forutsetning at medlemskap i Folketrygden kan dokumenteres

 

Søknadsbrev med CV, karakterutskrifter og referanser sendes til emb.ankara@mfa.no merket med "Søknad om praktikantplass" innen 25. mars. Vi ber om at søknad og alle eventuelle vedlegg sendes som én samlet pdf-fil.

 

Spørsmål og henvendelser kan rettes til de nåværende praktikantene:
Karoline Foss, karoline.foss@mfa.no, tlf. +90 312 408 48 41
Margrethe Aurora Seljenes, margrethe.aurora.seljenes@mfa.no, tlf. +90 312 408 48 42

Ministerråd Anne Kjersti Amundsen (Anne.Kjersti.Amundsen@mfa.no) og ambassadesekretær Elnor Gasanov (Elnor.Gasanov@mfa.no) kan også kontaktes.