Den norske ambassaden i Ankara søker to praktikanter for våren 2020

 

Er du interessert i å lære mer om utenrikstjenesten og være med når norsk utenrikspolitikk omsettes i praksis? Ambassaden i Ankara søker to studentpraktikanter for vårsemesteret 2020, med søknadsfrist søndag 15. september.

 

Tyrkia er plassert i en dynamisk region, mellom Europa og Asia og som sørflanken til NATO. Landets geopolitiske situasjon bidrar til at Tyrkia er et komplekst og spennende knutepunkt i internasjonal politikk. Den innenrikspolitiske situasjonen i Tyrkia er fortsatt preget av kuppforsøket i 2016, i tillegg til en utfordrende økonomi og betydelige endringer i internasjonale migrasjonsmønstre. Utenrikspolitisk spiller Tyrkia en viktig rolle i forhold til samarbeid rundt nettopp migrasjon, men også sikkerhetspolitikk, handel og multilateralisme.

 

Som studentpraktikant i Ankara vil du få et verdifullt innblikk i tyrkiske og regionale forhold. De viktigste arbeidsoppgavene for praktikantene vil være rapportering om politiske, økonomiske og kulturelle forhold internt i Tyrkia og om forholdet mellom Tyrkia og Norge. Praktikantene bidrar også med tilrettelegging av offisielle besøk, deltar på eksterne møter og konferanser, løser administrative oppgaver og bidrar til å oppdatere ambassadens nettside og sosiale medier. Det vektlegges at studentpraktikantene har interesse for Tyrkia og regionen, utenrikspolitikk og det løpende arbeidet ved en utenriksstasjon.

 

Om praktikantordningen

Målet med praktikantperioden er at praktikantene skal få en bred innsikt i ambassadens daglige virke og utenrikstjenesten generelt. Dette gjøres gjennom veiledning og orientering fra ambassadens ansatte. Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten.

 

For mer informasjon om praktikantordningen, se hjemmesiden til Utenriksdepartementet.

 

Praktisk

Praktikantoppholdet varer i seks måneder med oppstart 6. januar 2020. Praktikantordningen er ulønnet, men man mottar et stipend som per dags dato utgjør 9500 NOK per måned. Praktikanten må selv dekke sine reise- og boutgifter. Det har de siste årene vært vanlig praksis at nye praktikanter overtar leiligheten til de forrige praktikantene, ettersom denne er godt tilrettelagt.

 

Kvalifikasjonskrav

  • Faglig kompetanse innen politikk, samfunnsvitenskap, jus, økonomi, kommunikasjon eller tilsvarende fagfelt
  • Norsk statsborger
  • Registrert som student ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested i praksisperioden eller nyutdannet (f.eks. avventer tilbakemelding på eksamen/avhandling)
  • Ikke vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere
  • Det er en forutsetning at medlemskap i Folketrygden kan dokumenteres

 

Søknadsbrev med CV, karakterutskrifter og referanser sendes til [email protected] merket med "Søknad om praktikantplass" innen søndag 15. september. Vi ber om at søknad og alle eventuelle vedlegg sendes som én samlet pdf-fil.

 

Spørsmål og henvendelser kan rettes til de nåværende praktikantene:
Maria Christina Vibe, [email protected], tlf. +90 312 408 48 42
Kaja E. Vassbotten, [email protected], tlf. +90 312 408 48 41

evt til ministerråd Anne Kjersti Amundsen ([email protected]) og ambassadesekretær Elnor Gasanov ([email protected]).