Den norske ambassaden i Ankara søker to nye praktikanter for våren 2019

Ankara 2019 - Photo:Nora Stai
Photo: Nora Stai

Er du interessert i å lære mer om utenrikstjenesten og være med når norsk utenrikspolitikk omsettes til praksis? Ambassaden i Ankara søker to studentpraktikanter for vårsemesteret 2019, med søknadsfrist 30. september.

Tyrkia er plassert i en dynamisk region, mellom Europa og Asia og som sørflanken til NATO. Etter kuppforsøket 15. juli 2016 ble det erklært unntakstilstand, noe som har dominert utformingen av tyrkisk politikk og regelverk siden. Medio juli i år ble unntakstilstanden opphevet, samtidig som et nytt presidentstyre ble innført. Tyrkia er i sin helhet et mangfoldig og unikt land hvor sosiale, politiske og humanitære forhold er sentrale.

Som studentpraktikant i Ankara vil du få et verdifullt og variert innblikk i tyrkiske og regionale forhold. De viktigste arbeidsoppgavene for praktikantene vil være rapportering om politiske, økonomiske og kulturelle forhold internt i Tyrkia og om forholdet mellom Tyrkia og Norge. Praktikantene bidrar også med tilrettelegging av offisielle besøk, deltar på eksterne møter og konferanser, løser administrative oppgaver og har ansvaret for å oppdatere ambassadens nettside og sosiale medier. Det vektlegges at studentpraktikantene har en sterk interesse for Tyrkia og regionen, og for arbeidet ved en utenriksstasjon.

Om praktikantordningen

Målet med praktikantperioden er at praktikantene skal få en bred innsikt i ambassadens daglige virke og utenrikstjenesten generelt, dette gjøres gjennom veiledning og orientering fra ambassadens ansatte. Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten.

For mer informasjon om praktikantordningen, se hjemmesiden til Utenriksdepartementet.

Praktisk

Praktikantoppholdet varer i seks måneder med oppstart 7. januar 2019. Praktikantordningen er ulønnet, men man mottar et stipend som utgjør 9500 NOK per måned. Praktikanten må selv dekke sine reise- og boutgifter. Det har de siste årene vært vanlig praksis at nye praktikanter overtar leiligheten til de forrige praktikantene, da det kan være vanskelig å finne passende leiligheter i området.

Kvalifikasjonskrav

  • Faglig kompetanse innen politikk, samfunnsvitenskap, jus, økonomi, kommunikasjon eller tilsvarende fagfelt
  • Norsk statsborger
  • Registrert som student ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested i praksisperioden eller være helt nyutdannet (f.eks. avventer tilbakemelding på eksamen/avhandling)
  • Ikke vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere
  • Det er en forutsetning at medlemskap i Folketrygden kan dokumenteres

Søknad og CV sendes til emb.ankara@mfa.no merket med "Søknad om praktikantplass" innen 30. september. Spørsmål og henvendelser kan rettes til de nåværende praktikantene Stine Aspevik Bosheim (stine.aspevik.bosheim@mfa.no) og Nora Kristine Helland Stai (nora.kristine.helland.stai@mfa.no) eller til ministerråd Kristin Melsom (kristin.melsom@mfa.no).