Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Airport traveller drawing - Photo:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Covid-19: Nye regler for innreise til Tyrkia

Fra og med 28. desember 2020 vil alle reisende til Tyrkia via land måtte vise til negativ Covid-19 PCR test utført 72 timer i forkant av innreise til Tyrkia. Det samme kravet gjelder for reisende med fly fra og med 30. desember. Barn under 6 år er unntatt.

Den 30. desember blir det også innført krav om negativ PCR test, utført 72 timer i forkant, ved transitt i Tyrkia.

Reisende som ikke har negativ PCR test vil måtte gjennomføre syv dagers karantene ved den adressen de oppgir (til hotell eller egen bolig). De som ikke oppgir adresse må gjennomføre syv-dagers karantene på et sted bestemt av det tyrkiske helsedepartementet.

På dag syv av karantenen vil reisende bli testet for Covid-19. Karantenen blir opphevet for de som får negativt resultat. I tilfelle positivt resultat vil vedkommende måtte forholde seg til gjeldende Covid-19 regelverk fra det tyrkiske helsedepartementet.

Disse tiltakene vil være i kraft fram til 1. mars 2021.