Travelinformation icon - Photo:Freepik/Birkely
Freepik/Birkely

Nasjonalt ID-kort gir innreise til Tyrkia

Tyrkiske myndigheter har nå godkjent bruken av norske nasjonale ID-kort for innreise til Tyrkia for det som gjenstår av 2022. Norske borgere kan derfor fra og med 22. juni 2022 benytte nasjonalt ID-kort for reiser til Tyrkia.

Fra og med 22. juni 2022 kan norske borgere også benytte nasjonalt-ID ved innreise til Tyrkia. Pass eller nasjonalt ID-kort må være gyldig minimum seks måneder etter innreise til Tyrkia. De nasjonale ID-kortene gir ikke reiserett til land utenfor EU/EØS/Schengen. Dersom reisen til Tyrkia ikke skjer med direkteflyvning fra Norge, er man avhengig av at grensekontrollmyndighetene der man mellomlander aksepterer videre reise på ID-kort. Retur til Norge må skje innen utløpet av 2022, da dette er en midlertidig ordning som avsluttes 31. desember 2022.  Her finner du mer informasjon om pass og nasjonalt ID-kort her.