Information Visa / consular - Photo:MFA/Birkely
MFA/Birkely

Leveattest 2022

Viktig informasjon ang. leveattest fra NAV 2022

NAV ønsker å informere om følgende vedrørende leveattest for 2022;

Hvis du er bosatt i utlandet og får pensjon eller uføretrygd fra NAV, vil du få tilsendt leveattest i begynnelsen av april fra NAV. Frist for å sende inn leveattesten er 5. juni 2022.

Dette gjelder mottakere av uføretrygd og pensjon over 65 år som er registrert bosatt i:

  • alle land utenfor EØS-området – unntatt:

o            Afghanistan, Bhutan, Jamaica, Jemen, Libya, Russland, Storbritannia, Syria, Tajikistan, Ukraina

  • EØS-landene Bulgaria, Italia, Kypros, Polen og Ungarn

Hvis du ikke sender leveattesten innen svarfristen, vil du få en påminnelse. Hvis du ikke svarer på påminnelsen, vil NAV vurdere å stoppe utbetalingen din.

Du må skrive under leveattesten selv, i tillegg skal to vitner (to myndige personer) eller en offentlig myndighet på hjemstedet ditt bekrefte at du lever.

På grunn av begrenset kapasitet ved norske utenriksstasjoner under Korona-pandemien, har Utenriksdepartementet bedt om at personer som trenger bekreftelse på leveattesten ikke kontakter utenriksstasjonene.

Hvis den tilsendte leveattesten er kommet bort, kan dere ta kontakt med NAV  https://www.nav.no/no/person/pensjon/alderspensjon/nyheter/leveattester-til-pensjonsmottakere-i-utlandet

Dersom pensjonisten har spørsmål knyttet til leveattesten, kan spørsmål rettes til NAV Kontaktsenter Pensjon, telefon +47 55 55 33 34.