Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Kansellerte flyvninger Tyrkia -Norge

Økt tyrkisk grensekontroll medfører kansellerte flyvninger mellom Tyrkia og Norge.

Tyrkiske myndigheter annonserte den 13.03.2020 at alle fly til og fra Norge, Sverige, Danmark, Belgia, Østerrike, Spania, Frankrike, Nederland og Tyskland innstilles f.o.m. lørdag 14.03.2020 kl. 08:00 til 17.04.2020. Perioden kan bli forlenget, og andre land kan legges til på kort varsel. Tiltaket ble iverksatt for å redusere smittefaren for COVID-19 viruset i Tyrkia.

Noen flyvninger fra Tyrkia til de berørte landene gjennomføres likevel inntil videre for at berørte borgere skal kunne reise hjem.

Den enkelte reisende bes kontakte aktuelt flyselskap, reiseselskap eller forsikringsselskap for mer informasjon og bistand.

Se også samleside på regjeringen.no om reiser og koronavirus, samt ambassadens reiseinformasjon for Tyrkia.