Information Visa / consular - Photo:MFA/Birkely
MFA/Birkely

Har du planer om å søke om nytt pass?

Mangel av råvarer for å produsere pass kan bety forsinkelser i levering av pass til Norge og utlandet

Thales, leverandøren av norske pass, melder om råvaremangel og redusert produksjonskapasitet. Råvaremangelen skyldes pandemien og krigen i Europa. Situasjonen rammer Norge og flere andre land. Vi ber derfor søkere som allerede er i besittelse av et annet lands pass, og som ikke umiddelbart har behov for norsk pass, om å vente med sin søknad til høsten 2022.

Normal leveringstid kan ikke garanteres for øyeblikket.

 

Se mer informasjon her:    Hasteinnkaller produsenten av norske pass - regjeringen.no