Stucentpraktikans icon - Photo:Freepik/Birkely
Freepik/Birkely

Ambassaden i Ankara søker praktikanter for høsten 2022

Er du interessert i å lære mer om utenrikstjenesten og være med når norsk utenrikspolitikk omsettes til praksis? Ambassaden i Ankara søker to studentpraktikanter for høstsemesteret 2022, med søknadsfrist 21. april.

Tyrkia er et mangfoldig land plassert i en dynamisk region, mellom Europa og Asia og som sørflanken til NATO. Som studentpraktikant i Ankara vil du få et verdifullt og variert innblikk i tyrkiske og regionale forhold. Du vil jobbe som del av ambassadens politiske team og bidra til utenrikstjenestens forståelse av politiske og økonomiske forhold i Tyrkia og Tyrkias utenrikspolitiske relasjoner. Du vil også ta del i eksterne møter og konferanser, støtte implementeringen av ambassadens kulturprosjekter, løse administrative oppgaver og utvikle innhold til ambassadens sosiale medier.

 

Om praktikantordningen

Målet med praktikantperioden er at praktikantene skal få en bred innsikt i ambassadens daglige virke og utenrikstjenesten generelt, dette gjøres gjennom veiledning og orientering fra ambassadens ansatte. Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten.

For mer informasjon om praktikantordningen, se hjemmesiden til Utenriksdepartementet.

 

Praktisk

Praktikantoppholdet varer i seks måneder med oppstart medio august 2022. Praktikantordningen er ulønnet, men praktikanten mottar et stipend som utgjør 10 750 NOK per måned. Praktikanten må selv dekke sine reise- og boutgifter. Ambassaden kan være behjelpelig med å finne bolig. Av hensyn til helse og sikkerhet ved tjenestestedet er det anbefalt å sørge for covid-19 og andre relevante vaksiner før tiltredelse.

 

Søkere må være forberedt på at endring i reiserådet vil kunne medføre at tilbud om praktikantopphold må kanselleres. Eventuelt påløpte utgifter i forkant av tiltredelse vil ikke bli dekket i slike situasjoner.

 

Praktikanter som tidligere har fått tilbud om praktikantopphold kansellert, eller som har måttet avbryte praktikantoppholdet som følge av covid-19, vil være søknadsberettiget på nytt.

 

Kvalifikasjonskrav

  • Faglig kompetanse innen politikk, samfunnsvitenskap, jus, økonomi, kommunikasjon eller tilsvarende fagfelt
  • Norsk statsborger
  • Registrert som student ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested i praksisperioden eller være helt nyutdannet (f.eks. avventer tilbakemelding på eksamen/avhandling)
  • Ikke vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere
  • Det er en forutsetning at medlemskap i Folketrygden kan dokumenteres.

Søknad og CV samt karakterutskrift sendes som en samlet PDF til emb.ankara@mfa.no merket med "Søknad om praktikantplass" innen 21. april. Spørsmål og henvendelser kan rettes til nåværende praktikanter Karoline Foss (karoline.foss@mfa.no) og Herman Gellein (herman.gellein@mfa.no).