Viktig melding fra NAV

Farskap eller medmorskap fastsatt i utlandet kan anerkjennes i Norge.

Hvis farskapet eller medmorskapet for barnet ditt er fastsatt utenfor Norden, kan du søke om at den utenlandske avgjørelsen anerkjennes i Norge. Du kan også søke om anerkjennelse av utenlandske avgjørelser om endring av farskap eller om frifinnelse for farskap.

Se NAV sine nettsider for hvordan du søker anerkjennelse av farskap fastsatt i utlandet her; https://www.nav.no/no/person/familie/farskap-og-morskap/farskap-eller-medmorskap-fastsatt-i-utlandet