Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Viktig melding fra NAV

Viktig melding fra NAV: leveattestkontroll av pensjonister og uføretrygdede bosatt i utlandet vil ikke gjennomføres i 2020.

Viktig melding fra NAV: leveattestkontroll av pensjonister og uføretrygdede bosatt i utlandet vil ikke gjennomføres i 2020. Les mer her.