Pass og annen bistand til nordmenn

Den norske ambassaden i Canberra er sideakkreditert som ambassade for Norge på Tonga. Det finnes ingen lokal norsk representasjon. All bistand til norske borgere på Tonga ytes av ambassaden i Canberra.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at søknad om norsk pass må leveres ved personlig oppmøte ved ambassaden. Alternativt kan søknad innleveres hos politiet i Norge eller annen norsk ambassade, uavhengig av bostedsland.

For informasjon om pass og konsulær bistand henviser vi til ambassadens australske hjemmesider, som gjelder tilsvarende for bistand til nordmenn på Tonga.