Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Thailandske myndigheter innfører endringer i forbindelse med søknad om Non-Immigration visa, Type O-A (ettårsvisum)

Thailandske myndigheter har informert ambassadene om at det fra og med 31. oktober 2019 vil være obligatorisk med helseforsikring i forbindelse med søknad om Non-Immigration visa, Type O-A (ettårsvisum).

Myndighetene opplyser at dette innebærer at søkere må tegne en helseforsikring som dekker THB 40 000 per år for legebesøk uten innleggelse og THB 400 000 per år for sykehusinnleggelser.

Det ble opplyst at det er mulig å tegne thailandsk helseforsikring hos 14 selskap via nettstedet www.longstay.tgia.org. Se også liste nederst i artikkelen.

Utenlandske forsikringer som oppfyller kravet vil også bli godtatt. Søker må da legge ved vedlagte skjema, fylt ut og stemplet av forsikringsselskapet. Skjemaet kan også hentes via nettstedet www.longstay.tgia.org.

For nærmere informasjon, se vedlagte brosjyre, kontakt lokalt immigrasjonskontor eller kontakt:

The International Health Division

The Department of Health Service Support

The Ministry of Public Health

Division Tel:       +66 2 193 7014

Central Tel.:       +66 2 193 7000 ext. 18400 – 18404

Call Center:        +66 2 193 7999 (24 hours)

Email:                  medicalhub.hss@gmail.com

Website:             www.thailandmedicalhub.net

 

Vedlegg:

Liste over forsikringsselskaper 

Søknadsskjema for helseforsikring

Brosjyre - Non-Immigrant Visa O-A