Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Statsborgerskap: Søknad om bibehold, gjenerverv og fedremelding

Merk følgende endringer fra mandag 3. februar 2020.

Fra mandag 3. februar 2020 kan du registrere søknader om bibehold, gjenerverv og fedremelding i SpN (UDIs søknadportal på nett). Det er inntil videre ikke mulig å reservere time for å levere søknad og underlagsdokumenter ved norske utenriksstasjoner. Det vil åpnes opp for dette så snart den tekniske løsningen tillater det.