Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

protokoll

New booking system for appointments to submit applications for visa and residence permits

Please note that the Embassy has made changes to the booking system for submitting visa applications and applications for residence permits for appointments after 1. May 2019.

This change will not affect existing appointments through April 2019.

Applicants must complete the application form and pay the applicable visa fee in the application portal. After the payment has been made the applicant will be directed to the new VFS booking system.
Please note that the VFS booking system requires the applicant to create a separate username and password.

 

All applications must still be handed in, in person, at the VFS Nordic Visa Application Center.

 

Nytt timebestillingsystem for innlevering av søknad om visum og oppholdstillatelser

Vi gjør oppmerksom på at ambassaden har gjort endringer i timebestillingsystemet for innlevering av søknad om visum og oppholdstillatelser for avtaler fra og med 1.mai 2019

Endringen vil ikke påvirke eksisterende timeavtaler for april 2019.

Søkere må fylle ut søknadsskjema og betale gebyr som vanlig på Søknadsportalen. Etter at betalingen er gjennomført vil man ved å trykke på en lenke komme til VFS’ nye timebestillingsystem.

Legg merke til at VFS krever at man oppretter en ny brukerprofil før man får bestilt time.

 

Søknader må leveres ved personlig oppmøte hos VFS Nordic Visa Application Center.