Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Informasjon om grensekontroll og reiseråd i forbindelse med koronavirus (COVID-19)

Strengere grensekontroll i Norge fra mandag 16 . mars kl. 0800

Regjeringen vil stenge grensen for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge. Alle norske borgere og personer som bor eller arbeider i Norge, slipper fortsatt inn i landet.

Dersom man ikke lander på sin endelige destinasjon i Norge, vil det aksepteres videre flygning til endelig destinasjon for karantene der.

For å begrense smittespredning fra personer som ankommer Norge fra andre land innføres det ustrakt grensekontroll med virkning fra mandag 16. mars kl. 08:00.

Nærmere informasjon finnes på regjeringens nettsider:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-strengere-grensekontroll/id2693624/?fbclid=IwAR3N16maMHfS1jjZfO710NVRM0HkFpP_1ehxwgnKk7OA2E2qgRWYEEC1oog

 

Utenriksdepartementets reiseråd

Utenriksdepartementet utstedte den 14. mars 2020 reiseråd som fraråder reiser til alle land som ikke er strengt nødvendige. Norske borgere som er på reise i utlandet oppfordres til å vurdere å reise hjem så snart som mulig på en trygg og rolig måte, mens norske borgere som bor fast i utlandet bør forholde seg til lokale myndigheters råd og veiledning.

Nærmere informasjon finnes på regjeringens nettsider:

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/frarader-reiser-som-ikke-er-strengt-nodvendige-til-alle-land/id2693564/

 

 

Informasjon om reiser og koronavirus

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder i første omgang fra 14. mars til 14. april. Svar på aktuelle spørsmål om reiser og koronavirus finnes på regjeringens nettsider:

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/