Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Nye passgebyr fra 1.januar 2020

Stortinget vedtok 12. desember 2019 endringer i Passloven som gir nye passgebyr fra 1. januar 2020.

De nye passgebyrene er:

Pass til voksen                              NOK 570 / THB 2 000

Pass til barn under 16 år             NOK 342 / THB 1 200

De samme prisene gjelder også for nødpass.