Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

reiseregistrering

Skal du på ferie til Thailand i julen?

Utenriksdepartementet anbefaler alle reisende nordmenn å registrere kontaktopplysningene sine på www.reiseregistrering.no

Å registrere kontaktopplysningene sine vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. I en krisesituasjon vil utenrikstjenesten ha mulighet til å kontakte deg via e-post, SMS eller telefon.

Følg lenken under for å lese mer om tilbudet: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/bistand-i-utlandet/tjenester/reiseregistrering---frivillig-registrering-ved-utenlandsopphold/id2439206/