Praktikant søkes til ambassaden i Bangkok - våren 2019

Kontor
Foto: Sindre Cottis Hoff.

Den norske ambassaden i Bangkok tilbyr praktikantopphold på seks måneder for en norsk universitets- eller høyskolestudent våren 2019. Kandidaten bør fortrinnsvis være i sluttfasen av studiene. Søknadsfristen er 1. oktober 2018.

Hensikten med ordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Det legges opp til at praktikanten skal få en grundig innsikt i ambassadens ulike gjøremål.

Ambassaden i Bangkok kan tilby varierte oppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø. Oppgavene kan omfatte informasjonsarbeid og rapportskriving vedrørende politiske og økonomiske forhold, fellesnordisk samarbeid/rapportering, enklere saksbehandling, prosjektoppfølging av utviklingstiltak, deltagelse i det konsulære arbeidet og visumfeltet, samt tilrettelegging av kulturmarkeringer, næringslivsrelasjoner og offisielle besøk. Praktikanten vil også bli tillagt løpende oppgaver i forbindelse med ambassadens daglige drift, samt oppdatering av ambassadens sosiale medier.

Kvalifikasjoner

Ambassaden legger vekt på relevant studiebakgrunn, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å arbeide selvstendig. Gode formidlingsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig, er en forutsetning. Søkere bør ha god arbeidskapasitet, være fleksible, ha sosial kompetanse og gode samarbeidsevner. Kunnskap om og erfaring fra Thailand og/eller regionen vil bli vektlagt.

Praktiske forhold

Ambassaden kan tilby et lærerikt opphold i en spennende og dynamisk del av verden. Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden utbetaler et stipend til studenter som ikke mottar støtte fra Statens lånekasse for utdanning. Stipendet utgjør for tiden ca. NOK 10.800,- pr. måned og utbetales til praktikantens norske bankkonto. Ambassaden kan ikke formidle bolig, men vil være behjelpelig med informasjon om rimelige boløsninger. Reiseutgifter til Thailand dekkes ikke av ambassaden.

Det er en forutsetning at praktikanten har norsk statsborgerskap, er medlem i den norske folketrygden, og ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Det er videre et krav at kandidaten er student ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested i praksisperioden. Kandidaten må ha påbegynt et studium. I de tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis vedkommende har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet.

Søknadsinfo

Siste frist for innsendelse av søknad for praktikantopphold våren 2019 er mandag 1. oktober 2018. Praktikantoppholdet har en varighet på seks måneder med oppstart 1. februar 2019 og avslutning 31. juli 2019.

Søknad og CV på norsk, karakterutskrift og eventuelle attester sendes til ambassaden til e-postadresse emb.bangkok@mfa.no. Merk søknaden «Praktikant Bangkok våren 2019». Vi ber om at søknad sammen med vedlegg sendes som en samlet PDF med minst mulig filstørrelse.  Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for telefonintervju.

Spørsmål om praktikantordningen kan rettes til ministerråd Tor Haug (tor.haug@mfa.no) eller til ambassadens nåværende praktikant Siren Sletten Borge (siren.sletten.borge@mfa.no).