Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Generalmajor Kristin Lund - Photo:Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenter
Generalmajor Kristin Lund Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenter

Norske Kristin Lund blir den første kvinnelige øverste militære representant i FNs observatørkorps i Midtøsten (UNTSO)

FN kunngjorde 6. oktober at generalmajor Kristin Lund blir den neste sjefen for FNs observatørkorps i Midtøsten - United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO). Lund blir med dette historiens første kvinnelige øverste militære representant i misjonen. - At Norge kan stille med en sterk kvinnelig kandidat til en slik krevende stilling er veldig positivt, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og understreker at dette er et godt valg for FN og Norge.

UNTSO er FN eldste fredsbevarende operasjon, og har blant annet ansvaret for å overvåke våpenhvile mellom Israel og de arabiske nabostatene. Som FNs øverste sjef i UNTSO, vil Lund få ansvaret for å lede og koordinere både den militære og sivile delen av FN-operasjonen.

FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet legger vekt på behovet for økt kvinnelig deltagelse i internasjonale operasjoner. FNs generalsekretær Antonio Guterres har også en klar målsetting om å øke antallet kvinner i ledende posisjoner i FN. - At generalmajor Kristin Lund blir sjef for UNTSO er en milepæl for FNs fredsbevarende operasjoner. Kristin lund er en meget dyktig og erfaren offiser med solid internasjonal erfaring. Jeg håper denne utnevnelsen sender et tydelig signal til FNs medlemsland om å nominere sine dyktige kvinnelige offiserer til fredsbevarende operasjonene, sier utenriksminister Børge Brende. 

Kristin Lund deltar for øvrig også sammen med et trettitals norske kvinner i det norske nettverket av kvinnelige meglere som alle har operativ erfaring fra forhandlinger om fred, sikkerhet og konflikthåndtering.

Å sikre kvinners deltakelse i fredsprosesser er en sentral målsetning i Norges handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet. Det norske nettverket er en del av det nordiske nettverket av kvinnelige meglere som ble lansert i Oslo 27. november 2015 av utenriksminister Børge Brende. Hensikten med dette nettverket er å øke andelen kvinnelige fredsmeklere og gjøre dem mer tilgjengelige, men også å knytte kontakt og fremme slike nettverk i andre deler av verden. Medlemmer fra det norske nettverket har blant annet bidratt med deltakelse i og erfaringsutveksling i fredsprosessene på Kypros, Colombia og Filippinene.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kristin-lund-blir-forste-kvinnelige-fn-sjef-i-midtosten/id2573766/