Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

New opening hours for the Visa Section and the Consular section from 1 September

Please find below the new opening hours for the Visa Section and the Consular section starting from 1 September 2018.

Please observe that passport applications now will only be handled in the afternoon. Wednesday will continue to be closed for all inquiries. The opening hours for the Visa section and the Consular section will from 1 September 2018 be as follows:

 

Visa and consular assistance (NB! No passport applications):

Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 09.00-12.00

Passport applications:

Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 13.00-15.30

Consular telephone enquiries:

Monday, Tuesday, Thursday and Friday: 13.30 - 15.30

Visa telephone enquiries:

Monday, Tuesday, Thursday and Friday: 13.30 - 14.30

Wednesday: Closed.

 

---------------------------------------------------------------------------------

Nye åpningstider for visumseksjonen og konsulatseksjonen gjeldende fra 1. september 2018

 

Under finnes endrede åpningstider for visum og konsulære tjenester gjeldende fra 1. september 2018. Det gjøres spesielt oppmerksom på at muligheten for søknad om pass nå er lagt til ettermiddagene. Onsdag vil som tidligere være stengt for alle henvendelser.

 

Visum og konsulær bistand (NB! Ikke søknad om pass):

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 09.00-12.00

Søknad om pass:

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 13.00-15.30

Telefontid for konsulærseksjonen:

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 13.30-15.30

Telefontid for visumseksjonen:

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 13.30 - 14.30

Onsdag: stengt