Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Ledig midlertidig stilling - visummedarbeider

Ambassaden i Bangkok har ledig et vikariat/midlertidig stilling som lokalt ansatt i ambassadens team på utlendingsfeltet fra medio november 2018 til og med 31. desember 2019.

Den norske ambassaden i Bangkok representerer Norge i Thailand og Kambodsja. Ambassaden har totalt 7 utsendte medarbeidere og 18 lokalt ansatte.

Ambassaden i Bangkok har ledig et vikariat/midlertidig stilling som lokalt ansatt i ambassadens team på utlendingsfeltet fra medio november 2018 til og med 31. desember 2019.

Du vil ha følgende hovedoppgaver

 • Forberede og avgjøre søknader om visum
 • Forberede søknader om oppholdstillatelse (arbeid, studier, familie) og andre utlendingssaker
 • Intervjue søkere ved behov
 • Behandle saker i vårt elektroniske saksbehandlingssystem (Norvis)
 • Besvare henvendelser på telefon og epost fra våre søkere, arbeidsgivere, utlendingsmyndighetene og samarbeidspartnere
 • Bistå ved annet forefallende arbeid i teamet
 • Assistere i konsulære saker
 • Delta i konsulær vaktordning
 • Kan bli pålagt andre oppgaver ved behov

Kvalifikasjoner

Du må ha svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk, svensk eller dansk, i tillegg til engelsk.

Vi ser etter deg som har høyere utdanning og erfaring fra saksbehandling. Kjennskap til/erfaring fra arbeid med visum og utlendingssaker er en fordel.

Det er ønskelig med kunnskap om aktuelle utlendingsfaglige lovverk.
Du bør ha god forståelse for IKT og evne til å enkelt kunne sette deg inn i de tekniske løsningene som vi benytter i arbeidet. Kjennskap til visumbehandlingssystemet NORVIS er en fordel.

Du bør ha interesse for og erfaring fra arbeid med mennesker.

 

Stillingen krever norsk/nordisk statsborgerskap.

 

Personlige egenskaper
Vi ser etter en kollega som har gode kontaktskapende evner og som utøver empati og respekt i samarbeid med andre. Du må være tilpasningsdyktig og inkluderende, samt evne å jobbe i et team hvor det i perioder er svært hektisk. Vi ønsker oss en kollega med handlekraft og beslutningsevne som arbeider systematisk og effektivt i henhold til lovverk og instrukser. Vi ser etter deg som er en lagspiller og som bidrar positivt til at vi når våre mål.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og integritet i ambassadens vurdering.

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass i stadig utvikling og et godt faglig miljø
 • Lønn iht. avtale etter lokale vilkår
 • Gode velferdsordninger
 • Arbeidstid mandag- fredag: 0830-1630

Hvordan søke

Søknad inkludert CV med to referanser og kopier av relevante dokumenter kan leveres i en lukket konvolutt til visumseksjonen, norske ambassaden i Bangkok, UBC II Building, 18th etasje , 591 Sukhumvit, Soi 33, Bangkok 10110 eller sendes med postgang til Royal Norwegian Embassy, P.O. BOX 19, Prasanmit Post Office, Bangkok 10114. Vennligst merk konvolutten “Visummedarbeider”

Ambassaden er opptatt av mangfold, bl.a med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke.

 

Søknadsfrist: 1. oktober 2018 kl.1500

 

Kun aktuelle kandidater vil bli kontaktet.

 

For spørsmål vedrørende stillingen, vennligst kontakt ambassadesekretær Marianne Fryer på epost visa.bangkok@mfa.no eller på telefon +66 22046500