Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

New guidelines for how to contact the consulate in Phuket

Please contact us by telephone or email to discuss how we can best assist you.

During 26th of March until 10th of April the Norwegian Honorary Consulate in Phuket ask that you contact them by telephone or email to discuss how they can best assist you. In many cases both the Consulate and the Embassy will be able to assist you through telephone, email or post.

Due to the spread of the coronavirus we try to limit the number of persons turning up at the consulate in order to maintain a safe environment both for our visitors and our staff.

If you need legalization of Thai documents or confirmation of income / residency, we ask that you send the necessary documentation by mail to the embassy's address and transfer the fee via the embassy's bank account at DNB. The documents will be returned to you by mail. 

 

Norsk versjon:

I perioden 26.3 til 10. April ber det honorære konsulatet i Phuket om at publikum tar kontakt på e-post eller telefon før eventuelt oppmøte. Mange konsulere tjenester kan gis over telefon, e-post og post.

Grunnet smittefaren fra det vedvarende utbruddet av korona øsker vi å redusere antallet besøkende ved konsulatet for å bedre ivareta sikkerheten både til våre besøkende og våre egne ansatte.

Dersom du har behov for legalisering av thailandske dokumenter eller bekreftelse på inntekt/adresse ber vi om at du sender inn nødvendig dokumentasjon per post til ambassadens adresse og overfører gebyr via ambassadens bankkonto. Dokumentene vil bli returnert til deg per post.