Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Endringer i gebyrsatser fra 1. januar

Vennligst merk følgende prisendringer i notarialforretninger og utstedelse av pass

Det vises til ny gebyrtariff

Vennligst merk følgende prisendringer:

 

Notarialforretninger                    NOK 288 / THB 1 000

Utstedelse av attester og bekreftelse av underskrifter

 

Utstedelse av vanlig reisepass (politipass)

  1. a) for personer over 16                  NOK 570 / THB 2 000
  2. b) for personer under 16                NOK 342 / THB 1 200