Studentpraktikant ved ambassaden i Bangkok høsten 2017

4.jpg
Vil du eller noen du kjenner sitte ved denne pulten til høsten? Foto: Ingvild Kvinnsland

Den norske ambassaden i Bangkok tilbyr praktikantopphold på seks måneder for en norsk universitets- eller høyskolestudent høsten 2017. Søknadsfristen er 9. april 2017.

Hensikten med ordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Det legges opp til at praktikanten skal få en grundig innsikt i ambassadens ulike gjøremål. Oppgavene vil variere, og kan omfatte informasjonsarbeid vedrørende politiske og økonomiske forhold, prosjektoppfølging av utviklingstiltak, deltagelse i det konsulære arbeidet og visumfeltet, samt tilrettelegging av kulturmarkeringer, næringslivsrelasjoner og offisielle besøk. Praktikanten vil bli tillagt løpende oppgaver i forbindelse med ambassadens daglige drift, og oppdatering av ambassadens hjemmeside/facebook-side.

For stillingen legges det vekt på relevant studiebakgrunn, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å arbeide selvstendig. Gode formidlingsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig, er en forutsetning. Søkere bør ha høy arbeidskapasitet og være tilpasningsdyktige. Kunnskap om og erfaring fra Thailand og/eller regionen vil bli vektlagt positivt. Kandidaten bør fortrinnsvis være i sluttfasen av studiene.

Ambassaden kan tilby et lærerikt opphold i en spennende og dynamisk del av verden. Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden utbetaler et stipend til studenter som ikke mottar støtte fra Statens lånekasse for utdanning. Stipendet utgjør for tiden ca. NOK 10.000,- pr. måned og utbetales til praktikantens norske bankkonto. Ambassaden kan ikke formidle bolig, men vil være behjelpelig med informasjon om rimelige boløsninger. Reiseutgifter til Thailand dekkes ikke av ambassaden.

Det er en forutsetning at praktikanten har norsk statsborgerskap, er medlem i den norske folketrygden, og ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Det er videre et krav at kandidaten er student ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested i praksisperioden. Kandidaten må ha påbegynt et studium. I de tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis vedkommende har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet.

 

Søknadsinformasjon

Siste frist for innsendelse av søknad for praktikantopphold høsten 2017 er søndag 9. april 2017. Oppholdet er tenkt å vare fra 1. august 2017 til 31. januar 2018.

Søknad på norsk, CV, karakterutskrift og eventuelle attester sendes til ambassaden til e-postadresse emb.bangkok@mfa.no. Merk søknaden «Praktikant Bangkok høsten 2017 – Navn». Vi ber om at søknad sammen med vedlegg sendes som en samlet pdf med minst mulig filstørrelse.  Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for telefonintervju. Henvendelser om søknaden vil ikke bli besvart før etter søknadsfristens utløp. Alle søkere vil bli informert om utfallet.

Spørsmål om praktikantordningen kan rettes til ministerråd Vegard Holmelid (vegard.holmelid@mfa.no) eller til ambassadens nåværende praktikant Ingvild Kvinnsland (ingvild.kvinnsland@mfa.no).