Pass, personnummer og statsborgerskap

Alle nye vanlige pass som er utstedt fra og med 03.10.05 vil inneholde biometriske data i elektronisk lesbar form. Selve passet er nærmest identisk med eldre pass, kun et lite merke på forsiden viser at det dreier seg om et pass av ny type. Fra og med 7. april 2010 er det obligatorisk for alle (fra fylte tolv år) å avgi fingeravtrykk ved søknad om pass.

Det er ikke lenger mulig å søke om pass ved norske konsulater i utlandet, med unntak for barn under tolv år. I Thailand er det kun ambassaden i Bangkok som kan ta imot søknad om pass etter fylte tolv år. Det er den konsulære seksjonen på ambassaden som tar seg av utstedelse av pass.