Norske og skandinaviske organisasjoner i Thailand

iMageWithFallbackAndMagik07IMMP5C.jpg
Foto: Guri Dahl/tinagent.com

Det finnes flere norske og skandinaviske organisasjoner som er representert i Thailand. For en oversikt og kontaktinformasjon se her.

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge er den offisielle norske handelsrepresentasjonen i Thailand, og bistår norske bedrifter i å finne nye markeder. Se deres hjemmeside for mer informasjon.

Thai-Norwegian Chamber of Commerce - Det norsk-thailandske handelskammer
Dette er en nettverks- og interesseorganisasjon for bedrifter med tilknytning til Thailand og Norge, og har egen hjemmeside.

Den norske Sjømannskirke - Norsk kirke i utlandet
Den norske Sjømannskirken i Thailand ligger i Pattaya og har egen hjemmeside.

Den svenske kirken i utlandet - SKUT
Den Svenske Kirken i Thailand har egen hjemmeside, og det er også mulig å kontakte presten i Bangkok på Facebook.

Nordmannsforbundet Thailand
Den lokale avdelingen er en underavdeling av organisasjonen Nordmannsforbundet som er en verdensomspennende organisasjon under beskyttelse av HM Kong Harald 5.

Nordmannsforbundet holder også et tre ukers sommerkurs kalt Norgesskolen for barn i aldersgruppen 9-18 år. Her blir det undervist i norsk, samfunnskunnskap og historie, med hovedvekt på norskfaget.

Scandinavian Society Siam
Denne foreningen er samlokalisert med handelskamrene, og har egen hjemmeside.