Invitasjon fra referansen (Schengen-visum)

Det er den thailandske personen som er søker og den part som ambassaden forholder seg til både når det gjelder mottak av søknaden, selve behandlingsprosessen og formidling av utfallet av søknaden. Referansen anses ikke som part i denne søknaden, til tross for at referansen stiller økonomisk garanti og er den som inviterer. Skal referansen regnes som part i saken, må søker fylle ut et fullmaktskjema på ambassaden ved innlevering av selve søknaden for gi referansen fullmakt til innsyn i saken. Foreligger ikke en slik fullmakt, vil ambassaden ikke kunne gi noen opplysninger om selve saken og hvorfor eller hvorledes ambassaden er kommet til en avgjørelse i en søknad.

Det er referansens oppgave å fremskaffe den nødvendige dokumentasjonen som kreves fra referansens side. Ambassaden i Bangkok har satt følgende dokumentasjonskrav, basert på lokale erfaringer, og dette kan være forskjellig fra dokumentasjonskravet hos andre norske ambassader rundt om i verden:

1. En utførlig invitasjon skrevet av referansen, gjerne på norsk, som forklarer hvorfor man ønsker å invitere den thailandske søkeren til Norge på besøk, hvordan og hvor man traff hverandre, hvor mange ganger man har truffet hverandre og hvor mange dager hvert besøk har strukket seg over, med nøyaktig tidsangivelse. Hva gjorde dere sammen i løpet av det forskjellige besøkene? Hvilke planer er gjort for besøket i Norge? Hvilken fremtid ser man for seg hvis det er snakk om et kjæresteforhold? Det kreves at man er åpen og ærlig om hvilke type forhold det er mellom referansen og søker. Ferdiglagde invitasjonskjemaer, hvor bare navn og personopplysninger fylles ut, har ingen verdi. Ambassaden har utarbeidet et eget skjema som skal benyttes som invitasjonsbrev, for å sikre at vi får tilstrekkeligge opplysninger og unngå unødige avslag.

Her finner du skjemaet 'Invitasjon fra referansen i Norge'.

2. Kopi av referansens pass, av siden med bilde og personopplysning, og av de sidene som viser inn- og utreise fra Thailand. Kopi av sidene som viser inn- og utreise er meget viktig og mangel på dette kan være grunn til avslag.

3. Et "Garantiskjema for besøk" som er stemplet av politiet i Norge. Informasjon vedrørende krav til "Garantiskjema for besøk" finner man her.

4. Dokumentasjon på sivilstatus som fås hos folkeregisteret.