Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Globalskolen

Globalskolen – norsk grunnskoleundervisning på nett

Globalskolen er et undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og RLE for norske barn i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Søknadsfristen for vårsemesteret 2020 er 30. januar.

Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Tilbudet er tilpasset familier som ønsker å holde  kontakten med Norge og norsk grunnskole.

Undervisningen skjer via Internett, og elevene skal bruke minimum 90 minutter
per innlevering. Hvert semester består av 15 innleveringer (30 leksjoner hvert skoleår).

Opplegget er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for kompletterende undervisning. Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som andrespråk. Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Globalskolens hjemside,
https://globalskolen.no/  og  https://globalskolen.no/nettundervisning-slik-laerer-barna-norsk-i-utlandet/

Søknadsfristen:
-høstsemesteret 30. august
-vårsemesteret 30. januar.

Følg oss gjerne på FB og Instagram!