Årsvisum for norske borgere i Thailand

Utstedelse av bekreftelse av pensjonsinntekt i forbindelse med søknad om forlengelse av ettårsvisum i Thailand.

Ambassaden i Bangkok og konsulatene i Pattaya og Phuket utsteder et skriv, basert på dokumentert informasjon om inntekt og pensjon, som kan brukes ved søknad om ettårsvisum hos thailandske myndigheter. Bostedsadresse i samme brev bekreftes kun for dem som er registrert utvandret i norsk folkeregister. NB! Det er adressen som fremkommer i folkeregisteret som blir bekreftet.

 

Vi behøver i den forbindelse følgende opplysninger/dokumentasjon:

  • Kopi av bildesiden av passet.
  • Nyeste NAV-utskrift som viser din månedlige pensjon, siste pensjonsslipp fra NAV, Statens pensjonskasse eller privat forsikring, eventuelt lønnsslipp/ligning.

Det skal betales et gebyr for dette dokumentet tilsvarende en Notarialforretning. Prisen finner du her. Møter du opp på ambassaden utferdiges bekreftelsen normalt mens du venter.

NB! Dersom du velger å sende dokumentene per post, må det påregnes ca. fire uker før du har bekreftelsen i hende. Det er derfor viktig å være ute i god tid før visumet må fornyes.

 

Betaling av gebyr

Gebyrene skal fortrinnsvis betales inn til ambassadens norske konto i DnB.

 

Bank:                                 DNB BANK ASA, STRANDEN 21, 0021 OSLO

Konto:                               AMBASSADEN I BANGKOK

Kontonummer:               7694.05.13681

IBAN:                                 NO94 7694 0513 681

Swift/BIC:                          DNBANOKK

 

Ved oppmøte på ambassaden kan du også benytte kredittkort, betalingskort eller kontanter.

Ved overføring til ambassadens norske konto må du skrive kort hva gebyret gjelder. F.eks.: Pensjon, inntektsdokumentasjon, adressebekreftelse, legalisering, etc.

Merk at det er ikke mulig å overføre penger for disse tjenestene til ambassadens thailandske bankkonto.

Vær vennlig å kontrollere om gebyret er blitt endret siden sist du fikk utført en tjeneste av ambassaden. Gebyret finner du her.

 

Ambassadens postboksadresse er:

Royal Norwegian Embassy,

P.O. Box 19, Prasanmit Post Office,

Bangkok 10114.

 

Utstedelse av brev som bekrefter bostedsadresse i Thailand

Ambassaden kan kun bekrefte bostedsadresse til norske borgere som er registrert som utvandret i norsk folkeregister. NB! Det er adressen som fremkommer i folkeregisteret som blir bekreftet.