Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Trraveler drawing - Photo:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Tanzania- oppdaterte innreiseregler 5. august

Tanzanianske myndigheter publiserte 5. august oppdaterte innreiseregler med ytterligere tiltak tilknyttet internasjonale reiser. Se skriv: