Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Airport traveller drawing - Photo:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Tanzania- Oppdaterte innreiseregler 20.juli

Tanzanianske myndigheter publiserte 20. juli oppdaterte innreiseregler med ytterligere tiltak tilknyttet internasjonale reiser. Se skriv: