Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Information banner  - Photo:MFA/Birkely
MFA/Birkely

Tanzania- oppdaterte innreiseregler 18.mai

Tanzanianske myndigheter publiserte 18.mai oppdaterte innreiseregler. Tanzania har gjenåpnet grensene for internasjonal flytrafikk. Det vil gjennomføres omfattende helseinspeksjoner ved ankomst til og avreise fra landet. Regelen om 14 dagers pålagt karantene er opphevet.

Det norske utenriksdepartementet opprettholder reiserådet av 14. mars som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august.

Finn mer informasjon om reiser og koronavirus på regjeringens nettsider.

image
image
image