Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Regjeringen ber bistandsbransjen skjerpe arbeidet mot seksuell trakassering og vold

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og utviklingsminister Nikolai Astrup ber samtlige organisasjoner som mottar tilskuddsmidler fra Norge om å intensivere arbeidet for å forebygge seksuell trakassering, vold og overgrep internt i bransjen.

-  Bistandsarbeidere gjør en uvurderlig innsats under krevende forhold i kriser verden over. Samtidig er dette en stor sektor med titusener av ansatte. Saker som norsk og internasjonal presse har brakt frem den siste tiden, viser at bistandsmiljøet må gjøre langt mer for å bekjempe ukultur og utilbørlig adferd i egne rekker. Alle former for seksuell trakassering, utnyttelse og overgrep er uakseptabelt og i mange tilfeller også kriminelt. Fra norsk side vil vi sette dette temaet enda høyere på dagsordenen både på politisk nivå og på embetsnivå, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norge er blant verdens største bidragsytere til å bekjempe fattigdom og lindre nød i krig og krise.

- Norge er en betydelig aktør på bistands- og utviklingsfeltet. Vi har tydelige forventninger til at samtlige av våre partnere, være seg FN-organisasjoner, Røde Kors-systemet, multilaterale aktører og bistandsorganisasjoner (NGOs), skjøtter sitt arbeidsgiveransvar på en forsvarlig måte. Arbeidsgivere må forebygge at egne ansatte verken begår overgrep mot egne kolleger, eller mot sivilbefolkningen der de arbeider, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

Utenriksdepartementet og Norad sender nå brev til samtlige tilskuddsmottakere der det gis beskjed om følgende:

  • Norge forventer at alle partnere slutter opp om budskapet om at alle former for seksuell trakassering, utnyttelse og overgrep er helt uakseptabelt.
  • Vi forventer at alle organisasjoner som mottar støtte fra UD og Norad har etiske retningslinjer og gode systemer på plass for å forebygge, varsle og håndtere saker som seksuell trakassering, overgrep og vold begått mot og av egne ansatte.
  • Denne tematikken er en viktig del av arbeidsgiveransvaret som organisasjonene selv må følge opp, også overfor egne samarbeidspartnere og lokalsamfunnene de arbeider i.
  • Utenriksdepartementet vil ta opp denne tematikken i møter med partnere på en systematisk måte.
  • Utenriksdepartementet har egne rutiner for oppfølging av norske juioreksperter til FN.

Lenke til Astrups innlegg