Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Reiseinformasjon norge - Photo:MFA/Birkely
MFA/Birkely

Norge opprettholder reiseråd av 14.mars

Norske myndigheter opprettholder reiserådet av 14.mars som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, inkludert Tanzania. Finn mer informasjon om reiser og koronavirus på regjeringens nettsider.