Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

image

Informasjon om reiser og koronavirus

Her finner du mer informasjon om reiser og koronavirus: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/