New Norwegian passports - Photo:Neue Design Studio
Neue Design Studio

Begrensninger i norsk passproduksjon

Har du planer om å søke nytt pass? Det kan bli lang leveringstid. Ambassaden anmoder alle som ikke må fornye reisedokumenter nå om å vente til høsten for å sette opp time til passfornyelse.

Thales, leverandøren av norske pass, melder om råvaremangel og redusert produksjonskapasitet. Råvaremangelen skyldes pandemien og krigen i Europa. Situasjonen rammer Norge og flere andre europeiske land. Ambassaden kan dessverre ikke gi noen indikasjon på produksjonstid for pass.

Vi ber søkere som allerede er i besittelse av et annet lands pass, og som ikke umiddelbart har behov for norsk pass, om å vente med sin søknad til høsten 2022.

Mer informasjon finner du på politiets hjemmesider og på regjeringens hjemmesider