Giftemål ved ambassaden

Ambassaden i Dar es Salaam har borgerlig vigselsrett.

Vi foretar for tiden dessverre ikke vielser ved ambassaden.  Vi vil legge ut informasjon når vi igjen åpner for vielser.

---------------------------------------------------------------------------

Betingelsene for å gifte seg ved en norsk utenriksstasjon er de samme som gjelder for inngåelse av ekteskap i Norge. Det er imidlertid en betingelse at minst en av brudefolkene må være norsk statsborger og at ingen av dem er borger av den stat der ambassaden befinner seg.

Vielsene ved ambassaden i Dar es Salaam foregår ved kanselliet i arbeidstiden, mandag til torsdag mellom kl. 7:15 og kl. 15:00 eller fredag mellom kl. 07:15 og kl. 13:45.  Tidspunktet for vielsen må være avtalt god tid i forveien.

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan en søke om prøving av ekteskap digitalt.

Om dere gifter dere ved den norske ambassaden i Dar es Salaam gifter dere dere etter norsk rett, og kan benytte Skatteetatens digitale løsning for prøving av ekteskap.

Det betyr at dere logger dere inn på skatteetaten.no og oppgir en del opplysninger. Behandlingstiden kan være inntil tre uker dersom det er behov for manuell oppfølging, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.

Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider.

Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere.  Prøvingsattesten videresendes til ambassaden.  Ambassaden ønsker å motta prøvingsattesten minst 1-2 uker før vielsen skal finne sted.  Passet medbringes ved oppmøte på ambassaden.

Ønsker dere mer informasjon om hva som kreves for å gifte seg, se Skatteetatens nettsider.

Merk:  Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder