Reiseregistrering

Registrering av reiseinformasjon hos Utenriksdepartementet

Reiseregistrering.no er et tilbud til reisende om å registrere kontaktopplysninger hos Utenriksdepartementet. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på SMS eller e-post.

Hvis du har behov for konsulær bistand i utlandet, må du ta kontakt med nærmeste utenriksstasjon eller Utenriksdepartementet i Oslo.

For reiseinformasjon og oversikt over reiseråd kan du klikke her for å komme til UDs reiseinformasjon på Regjeringen.no.