Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Visum til Tadsjikistan

For reiser til Tadsjikistan må det søkes om visum via en nettbasert søknadsportal.

Online Visa Application for Norwegian citizens: https://www.visa.gov.tj/index.html