Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Ledig stilling som lokalt ansatt arkiv/IKT-medarbeider

Den norske ambassaden i Khartoum, har en stor og variert portefølje med faglig fokus på å fremme fred og utvikling i Sudan. Ambassaden har fem utsendte diplomater og 16 lokalt ansatte. Kanselliet er sentralt lokalisert i Khartoum 2. Ambassaden har fra august 2020 en ledig stilling som arkiv/ IKT-medarbeider.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for daglig drift/oppdatering av ambassadens arkiv, inkl. postfordeling, journalføring, kassasjon og kurertjeneste
 • Ansvar for drift og vedlikehold av IKT-systemer i nært samarbeid med Utenriksdepartementet, samt intern brukerstøtte og opplæring. Dette kan bla. innebære å sette opp videokonferanser ol. på ambassadens møterom og tanke nye pc-er og lignende.
 • Ansvar for vedlikehold og testing av ambassadens sambandsutstyr; satellitt-telefoner og VHF radio
 • Andre administrative arbeidsoppgaver etter behov

Kvalifikasjoner:

 • Søker må beherske norsk, svensk eller dansk språk
 • Søker må være nordisk borger
 • Søker bør ha kjennskap til offentlig arkiv eller UDs arkiv
 • Søker må ha god kjennskap til IKT-verktøy
 • Søker må kunne fremlegge plettfri vandel og må kunne sikkerhetsklareres ved behov

Personlig egenskaper:

 • Godt humør og serviceinnstilthet overfor både utsendte og lokale medarbeidere
 • Evne til å arbeide selvstendig og til problemløsning
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert og nøyaktig
 • Fleksibel innstilling i forhold til arbeidsoppgaver

Vilkår og betingelser:

 • Et godt- og lite miljø der medarbeiderne bryr seg om hverandre
 • Norsk arbeidstid (37,5 times arbeidsuke)
 • Lønn etter kvalifikasjoner som lokalt ansatt medarbeider

Søknadsfrist: mandag 14. september 2020. Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Det gjøres oppmerksom på at arbeidsoppgavene kan endres av stasjonssjef ved behov.

Spørsmål om stillingen og søknad med CV bes sendes pr epost til: [email protected]

Søkere som ikke anses å være kvalifisert for stillingen, vil ikke motta tilbakemelding eller bli kontaktet.