Dobbelt statsborgerskap / Dual Citizenship

Fra og med 1. januar 2020 er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Fra mandag 3. februar 2020 kan du registrere søknader om bibehold, gjenerverv og fedremelding i UDIs søknadsportal på nett. Det er inntil videre ikke mulig å reservere time for å levere søknad og underlagsdokumenter ved norske utenriksstasjoner. Det vil åpnes opp for dette så snart den tekniske løsningen tillater det.

Informasjon om nye regler som angår dobbelt statsborgerskap, meldinger om gjenerverv og automatiserte vedtak finnes gjennom følgende link til UDIs nettsider: 

https://www.udi.no/viktige-meldinger/nytt-om-dobbelt-statsborgerskap/

 

Ambassaden åpner for søknader om bibehold, gjenerverv og levering av fedremelding

Ambassaden i Colombo åpner for søknader om bibehold, gjenerverv og levering av fedremelding for personer som ønsker å få norsk statsborgerskap fra 1. september 2020.

Du kan lese mer om dokumentasjonskrav og søknadsprosessen til norsk statsborgerskap her.

Denne guiden hjelper deg å finne ut av om du kan bli norsk statsborger.

Søknaden skal registreres i UDI søknadsportalen.

Personer som er bosatt på Sri Lanka må bestille time for levering av søknaden på ambassaden. Kontakt ambassaden på epost emb.colombo@mfa.no eller telefonnummer 011 5608 700.

 

Dual citizenship 

From 1 January 2020, it is allowed to have one or more citizenships in addition to a Norwegian Citizenship.

From Monday, February 3, 2020, you can register applications for retention and re-acquisition of Norwegian Passport and Acknowledgement of Paternity in UDI's online application portal. For the time being, it is not possible to submit applications and supporting documents at Norwegian foreign service missions. This will be opened as soon as the technical solution permits.

For information in English regarding dual citizenship, click here: 

https://www.udi.no/en/important-messages/news-regarding-dual-citizenship/