Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Stortingsvalg 2021

Det er Stortingsvalg i Norge mandag den 13. september 2021. Det vil være mulig å forhåndsstemme fra utlandet i perioden 1. juli - 3. september 2021.

Det vil være mulig å avlegge forhåndsstemme ved ambassaden i Colombo i perioden 1. juli - 3. september 2021. 

Informasjon om hvordan du kan avtale time for å avgi stemme på ambassaden følger senere.

Informasjon om valget finner du her: https://valg.no/