Maldivene - reiseråd

Utenriksdepartementet råder norske reisende til å utvise aktsomhet ved reiser til eller opphold i Malé.

Se reiseråd og reiseinformasjon for Maldivene her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_maldivene/id2428949/