| Colombo

Studentpraktikant høsten 2018/våren 2019

Den norske ambassaden i Colombo tilbyr to praktikantplasser for henholdsvis høsten 2018 og våren 2019, med tiltredelsesdato 7. august 2018 og 14. januar 2019. Søknadsfrist er 11. mars 2018.

Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikantene delta i ambassadens løpende virksomhet. Det vil bli lagt vekt på å gi praktikantene bred innsikt i utenrikstjenesten og dens oppgaver. Ambassaden rapporterer regelmessig til Utenriksdepartementet om den politiske og økonomiske utviklingen i landet, noe praktikantene vil ta stor del i. Dette er en unik mulighet til å få innblikk i livet på ambassaden, til å få en smak av arbeidslivet og til å utvikle personlige egenskaper.

Ambassaden i Colombo er en relativt liten utenriksstasjon som dekker spennende arbeidsområder. Som tidligere sentral aktør i landets fredsprosess, samt lengre historie som bistandspartner, har Norge tette bånd til Sri Lanka. Norsk bistand og ambassadens portefølje har de senere årene i økende grad fokusert på næringsutvikling, næringslivssamarbeid og faglig samarbeid hvor Norge har komparative fordeler, som innen fiskeri, ren energi og havrelaterte spørsmål. Likestilling og godt styresett inngår som del av ambassadens portefølje og ambassaden følger den pågående prosessen med overgangsjustis og ny grunnlov tett. I tillegg til Sri Lanka har ambassaden ansvar for Maldivene.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om, og interesse for utenrikstjenesten. Oppholdet vil gi innblikk i og erfaring fra det daglige arbeidet ved en utenriksstasjon. Praktikanten vil ta del i ambassadens daglige virke, og vil ha en svært variert arbeidshverdag. I tillegg til å delta i ambassadens rapportvirksomhet vil praktikanten blant annet kunne bidra med planleggingen av arrangementer, tilrettelegging av besøk og delta på møter og seminarer. 

For stillingen legges det vekt på relevant studiebakgrunn, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å arbeide selvstendig. Gode formidlingsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig, er en forutsetning. Søkere bør ha høy arbeidskapasitet, være tilpasningsdyktige og serviceinnstilt. Kunnskap om og erfaring fra Sri Lanka og/eller regionen vil bli vektlagt positivt.

Praktikanten vil motta et stipend på ca. NOK 10.000 pr. måned under oppholdet. Reiseutgifter til Sri Lanka dekkes ikke av ambassaden. Praktikanten må selv finne bolig, men ambassaden kan være behjelpelig med tips om fremgangsmåte. Før avreise til Sri Lanka må praktikanten kontakte NAV og søke om frivillig medlemskap i Folketrygden.

Søkere må være norske statsborgere, og registrert som student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden. Søkere som ikke er registrert ved et slikt lærested, men som tar sikte på å ta en mastergrad eller doktorgrad etter praktikantoppholdet, vil også bli vurdert. Søker kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Vi ber alle søkere om å sette seg inn i informasjonen om praktikantordningen på regjeringens hjemmesider.

Søknadsinformasjon

Frist for innsendelse av søknad for praktikantopphold høsten 2018/våren 2019 er søndag 11.  mars. Praktikantstillingene vil ha en varighet på ca. 6 måneder.

Søknad på norsk, CV, karakterutskrift og eventuelle attester sendes til ambassadens e-postadresse emb.colombo@mfa.no. Merk søknaden «Praktikant Colombo – Navn». Vi ber om at søknad sammen med vedlegg sendes som en samlet pdf med minst mulig filstørrelse.  Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for skype/telefonintervju. Alle søkere vil bli informert om utfallet.

Spørsmål om praksisplassen kan sendes til ambassadesekretær Monica Svenskerud (Monica.Svenskerud@mfa.no), eller til ambassadens nåværende praktikant Fredrik Aasaaren (Fredrik.Aasaaren@mfa.no).